SOFTWARE

O GALEGO NAS NOVAS TECNOLOXÍAS: software, tradutores, sistemas operativos...
SITEO: recursos e software libre  
CDLIBRE: recopilacións de software libre