FERRAMENTAS 2.0

COMPETENCIAS WEB 2.0: Herramientas 2.0 útiles para trabajar las competencias básicas.

CUÉNTAME, CUÉNTANOS 2.0: Propostas didácticas e ferramentas para desenvolver, sobre todo a competencia lingüística e a competencia dixital.