MATEMÁTICAS: Proxecto AGREGA


AVISO:

As actividades están ordenadas por ciclos só de maneira orientativa. É moi recomentable facer tamén as de ciclos anteriores, para repasar temas xa traballados en clase.